Faconad Consultancy & Advies | Willem Fahner

Faconad adviseert, initieert, coacht en geeft vorm

Nieuwe inzichten

Slagvaardig en praktisch

Fahner Consultancy & Advies

Mijn naam is Willem Fahner

Ik ben een people manager die resultaatgericht functioneert. Ik heb affiniteit met het professionaliseren van werkprocessen, het functioneel en technisch beheren van informatiesystemen en de afstemming hiervan met de business en/of IT. Deze affiniteit is enerzijds het aanbrengen van een constante kwaliteit en efficiency verbetering in de wijze waarop deze dienstverlening wordt ingezet, dit proces- en ketengericht. Anderzijds betreft het de tevredenheid van de klant, waar de focus ligt bij de gewenste (informatie)behoefte nu én in de toekomst.

Een greep uit het curriculum vitae

Werkzaamheden en ervaring

Onderstaande functies en opdrachten heb ik de afgelopen jaren mogen bekleden, uiteenlopend van kwaliteitsbeheersing van ICT projecten tot actualiseren en evalueren van het ICT informatiebeleid.

  • IT manager – ministerie BZK SSC-ICT
  • Manager afdeling Functioneel Beheer – ’s Heeren Loo
  • IT manager Exploitatie en Beheer – Ministerie van Economische Zaken
  • It adviseur – Dienst Stadsontwikkeling Utrecht
  • Applicatiebeheerder / Projectleider – Talis
  • Applicatiebeheerder – Gemeente Renkum
  • Applicatiebeheerder – Ministerie van Landbouw

Specialiteiten

Laat Faconad consultancy & Advies uw ICT organisatie vormgeven en positioneren

Business Consulting

ontwikkelingen in wet en regelgeving analyseren

Actualiseren en evalueren bestaand informatie beleid

Kwaliteit van de dienstverlening en informatie voorziening tot een hoog niveau ontwikkelen

inrichten regie-organisatie, e-dienstverlening, in- en externe keten samenwerking

Initiator voor het opstellen van normen, richtlijnen en procedures, Verbinding leggen tussen beleid, techniek en uitvoering

Willem, heeft in enkele jaren “uit het niets” een professionele Functioneel Beheer organisatie opgericht en dit als volwaardige digitale discipline gepositioneerd. Het applicaties landschap is 90% gerationaliseerd van 1600 + applicaties naar 160 en grotendeels uit besteed / naar de cloud gebracht. Dit getuigt sterke visie en realisatiekracht.
Marc de Barse

CIO / CDO / Directeur Informatie en Organisatie, 's Heerenloo

Willem ken ik als een resultaat-gerichte Manager die de verbinding zoekt met zijn collega’s. Willem pakt zaken professioneel aan, heeft oog voor zijn mensen en weet resultaten te boeken vanuit een procesgericht denken en werken.
Hans van Dijk

Manager ICT, 's Heeren Loo

Met zijn visie en expertise op het gebied van strategische informatievoorziening en digitalisering is Willem voor mij als enterprise architect een geweldige persoon om mee samen te werken.
Yola Park

Enterprise Architect, 's Heeren Loo

Ik heb Willem de afgelopen 2,5 jaar leren kennen als een plezierige en loyale collega, gedegen opererend, betrouwbaar, klant- en resultaatgericht. Willem zou voor elke professionele organisatie een goede aanwinst zijn en ik wil hem daarom van harte aanbevelen.
Wim Kars

Sectorhoofd Functioneel Beheer & Informatievoorziening, Ministerie van Economische Zaken

Contact formulier

Faconad
06 28 88 63 03